Consums per curs

En aquesta pàgina es mostraran les dades (actualitzades cada setmana) del volum d’operacions d’Ecocentral per curs.

Curs 2018 - 2019

Curs 2019 - 2020

2019 – 2020