Cor de Fruita

CONTACTO

Joan Miret
605890295

www.cordefruita.com

C/Linyola 25

El Poal (Lleida)

Es un negoci de producció fructícola que treballen 26 hectàrees de regadio hectàrees d’hivernacles hectàrees de secà.

A Cor de Fruita entenem la pagesia com un mitjà de vida que té en compte un fort compromís en el respecte de l’equilibri del medi natural i els nostres arbres, mitjançant practiques biodinàmiques, regeneratives i de lluita biològica que ens permetin produir bones pomes i peres.
Aquest compromís es manté en l’equip humà que fa que s’integrin en un projecte comú que posa en valor la feina ben feta.