Serveis que oferim al Menjador escolar

Central de compres

Centralització de les compres dels menjadors escolars participants per obtenir els següents advantatges:

  • Obtenció de descomptes per volum de compra a empreses majoristes de producte envasat que desprès es distribueix a cada menjador escolar.
  • Menor repercussió del preu del transport.  Només hi ha una compra conjunta que arriba als nostres magatzems.  Des d’aqui cada menjador escolar (o empresa gestora) té el seu espai per enmagatzemar.
  • Precontractes comercials amb els agricultors amb programació de conreus per assegurar l’abastiment.

Magatzem

Disposem de magatzem per productes de caducitat estesa (envasats i frescos de llarga durada). Aprofitem la central de compres per fer grans comandes a baix preu i fem l’entrega als menjadors escolars segons necessitats setmanals.

Logística

Agrupació de comandes de diferents proveïdors que s’entreguen al punt de consum (menjadors escolars) els dies programats.

Servei integral

Aquest punt resumeix i amplia els altres com la nostra fita: El servei integral als menjadors escolars ecològics, des de la creació setmanal d’una oferta especialitzada a l’entrega dels productes adaptada a les necessitats de cada menjador escolar.

Coneix els nostres gestors